Centrum Zdrowia
i Rozwoju „Silva Rerum"

W otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Nasz Ośrodek

Centrum Zdrowia i Rozwoju „Silva Rerum” jest ośrodkiem stworzonym w celu pomocy osobom potrzebującym psychoterapii, a także chęci szerzenia wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego.

Tworzy go zespół doświadczonych terapeutów z bogatym doświadczeniem w różnych dziedzinach zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej.

Stosuje się w nim multidyscyplinarne podejście do pracy z pacjentami. Korzystanie z wielu koncepcji – nowoczesnych oraz opartych na badaniach naukowych – zapewnia najlepsze efekty nie tylko w pracy z młodzieżą, ale również z dorosłymi.

Najważniejsze z wykorzystywanych w ośrodku form psychoterapii to:

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia grupowa

Terapia par i małżeństw

Terapia rodzinna

Turnusy stacjonarne

Na miejscu prowadzone są również:

Skuteczne i sprawdzone metody terapii

Program psychoterapii w Centrum Zdrowia i Rozwoju obejmuje skuteczne i sprawdzone metody terapii – zarówno tradycyjne, jaki i nowoczesne. Ośrodek specjalizuje się w psychokinoterapii, czyli nowatorskiej metodzie w ramach nurtu psychoterapii integratywnej.

Polega ona na wykorzystywaniu popularnego medium audiowizualnego, czyli filmu, jako przestrzeni do lepszego doświadczenia oraz zrozumienia siebie.

Psychokinoterapia czerpie inspiracje z filmoterapii, która jest formą pracy arteterapeutycznej. Profesjonalizuje ona oddziaływania, założenia, cele oraz techniki pracy z filmem. Taką formę metody pracy z wykorzystaniem filmu opracowała i opatentowała Sylwia Wojtysiak, czyli założycielka ośrodka.

Psychokinoterapia bardzo skutecznie sprawdza się w terapii z osobami z różnymi trudnościami oraz w różnym wieku. „Silva Rerum” pod względem stosowania nowatorskiej metody pracy jest placówką pionierską nie tylko w skali kraju, ale również świata.

Skorzystaj z oferty ośrodka, jeżeli szukasz pomocy w przezwyciężeniu kryzysu osobistego lub rodzinnego, a także, jeżeli chcesz uzupełnić swoje kompetencje zawodowe o rzetelną wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego.