Leczenie stacjonarne dla dzieci i młodzieży

Turnusy stacjonarne mają na celu pomoc w powrocie do równowagi nastolatkom, które doświadczają kryzysu lub trudności w codziennym funkcjonowaniu.

To propozycja dla tych, którzy stracili siły i nadzieję, na dobre relacje, aktywność. To wsparcie dla rodziców, którzy martwią się o swoje dzieci i jednocześnie czują się bezradni wobec tego, co obserwują w zachowaniu ich potomków.
W ośrodku psychoterapii w Warszawie zaprojektowaliśmy dla tego celu przestrzeń zarówno fizyczną jak i merytoryczną. Ośrodek znajduje się w malowniczym miejscu na obrzeżach Warszawy w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego doskonale skomunikowanego z Centrum Warszawy, a co za tym idzie z łatwym dojazdem z całej Polski.

Program terapeutyczny opracowany jest na bazie psychoterapii indywidualnej i grupowej i alternatywnych, nowoczesnych metodach terapeutycznych.
Stawiamy na zdrowie psychiczne i wsparcie psychiatryczne, ale również na pogłębianie umiejętności społecznych, kompetencji interpersonalnych oraz na kontakt z własnymi potrzebami i potencjałem. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który w swoim programie ma tak bogatą ofertę terapeutyczną, a w tym innowacyjny warsztat pracy coachingowy skierowany dla młodych ludzi. Podczas naszego turnusu dzieci i młodzież nie tylko będą miały szansę otworzyć się na relacje z innymi, ale także pogłębiają świadomość samego siebie i tego, co chcą robić w życiu i czym zająć się w dalekiej nie tylko przyszłości. Dodatkowo w programie ujęte są takie zajęcia jak joga prowadzona przez osobę wykwalifikowaną do prowadzenia Jogi dla dzieci i młodzieży, współpraca z lokalnymi instytuacjami kultury, stajnią i końmi, ale również zajęcia grupowe z hortiterapii, muzykoterapi, psychokinoterapii i fototerapii.
Kładziemy akcent na rozwój kreatywności oraz poczucia swobody i wolności w wyrażaniu siebie.

Harmonogram dnia opiera się na 8-9 godzinach zajęć, które ułożone są w plan tygodniowy tak, by zajęcia  wzajemnie się uzupełniały i dopełniały.
Zespół terapeutyczny pracuje ze sobą ściśle na rzecz wsparcia młodego człowiek najlepiej, jak można w czasie trwania turnusu. Istnieje możliwość kontunuacji na programie pogłębionym.

Aby zapisać się na turnus psychoterapeutyczny należy:

1. wysłać zapytanie na maila biuro@silva-rerum.pl z podaniem nastepujących informacji:
a. wiek dziecka
b. diagnoza (jeśli istnieje)
c. czy dziecko jest pod opieką psychiatry
d. czy dziecko było hospitalizowane
e. miasto z którego dziecko przyjedzie
f. numer telefonu kontaktowego

2. Po otrzymaniu maila skontaktuje się z Państwem psycholog, który wyznaczy termin wstępnej konsultacji z rodzicami i z dzieckiem. Koszt konsultacji to 400 zł za 1,5 h. Może się zdarzyć, że rozmowa odbędzie się osobno z rodzicami i osobno z dzieckiem. Wtedy każda z konsultacji trwa 45 minut i kosztuje 200 zł. Po konsultacjach zostaje podjęta decyzja co do przyjęcia i omówione zostają zasady funkcjonowania na turnusie i regulamin obowiązujący podczas pobytu dziecka w ośrodku. Decyzję psycholog podejmuje nie później niż 7 dni po skończonym wywiadzie i konsultacjach.
Psycholog może zdecydować, że potrzebuje jeszcze dodatkowej konsultacji celem uzupełnienia wywiadu lub omówienia kwestii związanych z wątpliwościami do przyjęcia. Koszt dodatkowej konsultacji to 100 zł i może być umówione na życzenie rodziców. Konsultacje mogą
odbywać się online – do decyzji psychologa kwalifikującego w porozumieniu z rodzicami.

3. Po zakwalifikowaniu na turnus wyznaczony zostaje termin na wpłatę opłaty rezerwującej miejsce. Zwykle jest to 7 dni od daty ostatniej konsultacji. Dokonanie opłaty zapewnia dziecku przyjęcie. W dniu rozpoczęcia turnusu powinna zostać opłata za pobyt dziecka pomniejszona o opłatę rezerwującą, która wynosi 2000 zł. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia wysokości opłaty rezerwacyjnej, w wyjątkowych sytuacjach może ona zostać pomniejszona lub rozłożona na raty.

4. Koszt 6 tygodni leczenia to 7 000-10 000 zł w zależności od tego, czy dziecko będzie potrzebowało dodatkowego wsparcia terapeutycznego i
psychiatrycznego. W zależności od ustaleń przy kwalifikacji pobyt obejmuje czas od poniedziałku do piątku lub jeśli zostanie postanowione inaczej dziecko może zostać w ośrodku również na weekendy. Opłata za pobyt pokrywa również wyżywienie dziecka. W tej kwocie również zawiera się, jeśli okaże się konieczna lub/i pomocna terapia rodzinna.

5. Rodzice/rodziny przyjeżdżający z daleka mają możliwość darmowego noclegu w ośrodku chyba, że zostanie ustalone inaczej. Maksymalna
dodatkowa opłata to 100 zł za noc od rodziny. Nocleg zapewniony jest w warunkach gabinetowych.

6. Po zapisaniu się na leczenie dostaniecie państwo mailem spis rzeczy, które dziecko powinno mieć ze sobą w dniu przyjazdu.
7. Jeśli chodzi o kontynuację nauki – kwestia ustalana jest w każdej sytuacji indywidualnie, biorąc pod uwagę stan zdrowia i kondycję dziecka, ponieważ jego dobrostan jest dla nas priorytetem.

W razie pytań prosimy o kierowanie ich drogą mailową – postaramy się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości i pokierować Państwo tak, byście mogli podjąć najbardziej optymalną decyzję dla swojego dziecka.