Pomoc psychologiczna dla dorosłych

Dla dorosłych

Silva Rerum jest nowoczesnym ośrodkiem psychoterapeutycznym, w której o dobro pacjentów dba zespół wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów.

Stosowane w nim sposoby leczenia obejmują alternatywne oraz konwencjonalne metody, dzięki którym możliwa jest skuteczna pomoc psychologiczna dla dorosłych, zawsze dopasowana do wymagań konkretnego przypadku.

Na ofertę naszego ośrodka dla dorosłych składa się:

Psychoterapia indywidualna

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, psychoterapia to celowe i planowane oddziaływania psychologiczne, zmierzające do złagodzenia lub usunięcia objawów zaburzenia oraz do poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierające dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Polega na spotkaniach między osobą potrzebującą wsparcia a psychoterapeutą.
Kierowana do osób, które zmagają się z trudnościami dnia codziennego, objawami depresji, problemami w relacjach, zaburzeniami osobowości, uzależnieniami oraz dla osób doświadczonych trudnymi wydarzeniami życiowymi, traumami, stratami.
W trakcie pierwszych sesji uzgadniane są cele, sposoby pracy i zasady terapii indywidualnej dostosowanej do konkretnych potrzeb osoby korzystającej z psychoterapii.
Sesje odbywają się regularnie – zazwyczaj raz w tygodniu o stałej, wyznaczonej porze.
W zależności od postawionych celów czas trwania terapii to około trzy miesiące do kilku lat.

Czas trwania sesji od 50 minut – 60 minut.

Terapia par i małżeństw

Terapia przeznaczona dla osób będących w relacji intymnej. Gdy w związku pojawiają się komplikacje, których osobom nie udaje się rozwiązać samodzielnie. Wspólne pracowanie nad nowymi rozwiązaniami, poprawą komunikacji i wzajemnego zrozumienia, odnalezienie na nowo bliskości lub wspólnych celów.
Spotkania odbywają się regularnie o stałej, wyznaczonej porze, zazwyczaj raz na miesiąc lub co dwa tygodnie – w zależności od potrzeb i trudności.

Do pracy w związku można również zaliczyć poradnictwo rodzicielskie oraz wsparcie w procesie wychowywania potomstwa, które może skutkować głębszą pracą nad komunikacją w diadzie partnerskiej. Czasami taki rodzaj pracy prowadzi do konieczności pracy nad trudnościami w terapii rodzinnej.

Czas trwania od 50 do 120 minut

Gabinet seksuologiczny

Oddziaływanie terapeutyczne skupione na funkcjonowaniu w sferze seksualności osoby zgłaszającej trudności w tym obszarze. Celem jest odnalezienie radości i przyjemności ze zbliżenia, budowanie świadomości własnych potrzeb i zdrowia seksualnego.

Dla osób które chcą zatroszczyć się o swoją sferę intymną oraz pracować nad dysfunkcjami związanymi z seksualnością.
Możliwe zarówno dla jednej osoby, jak i dla związków/par.
Częstotliwość dostosowana do potrzeb osoby korzystającej z psychoterapii.

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa to forma leczenia, w której grupa osób spotyka się regularnie pod przewodnictwem terapeuty lub terapeutów w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami, emocjami i wyzwaniami życiowymi. Poprzez wzajemne wsparcie i zrozumienie uczestnicy mogą zyskać nowe spojrzenie na swoje problemy oraz otrzymać wsparcie emocjonalne od innych członków grupy. Skuteczne narzędzie uzupełniające inne formy terapii.

Dołączenie do grupy poprzedza konsultacja z terapeutą trwająca 50 minut.

Leczenie stacjonarne

Leczenie stacjonarne to forma terapii, w której osoba potrzebująca wsparcia przebywa na terenie ośrodka przez określony czas – najczęściej kilkutygodniowy program, otrzymując kompleksową opiekę od zespołu psychoterapeutycznego.

Warsztaty rozwojowe

Zajęcia wspierające terapię, komplementarne dla leczenia, zwiększają samoświadomość, a także uczą nowych kompetencji. Pozwalają uczestnikom zgłębiać i rozwijać swoje umiejętności osobiste oraz społeczne poprzez różnorodne techniki i ćwiczenia.