Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży - Warszawa

Centrum Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Współcześnie dzieci i młodzież są szczególnie mocno narażone na problemy, które nie tylko utrudniają codzienne funkcjonowanie wśród rówieśników czy rodziny, ale mogą również rzutować na przyszłość. W wielu przypadkach trudno zapewnić dziecku wymaganą pomoc bez współpracy z wykwalifikowanym psychoterapeutą.
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z Centrum Zdrowia i Rozwoju pomoże w szybkim zdiagnozowaniu problemów, a następnie zacznie wdrażać terapię. Zwłaszcza w przypadku młodych pacjentów szczególne znaczenie ma natychmiastowa pomoc, czego często nie da się osiągnąć w specjalistycznych placówkach publicznych.

Na ofertę naszego ośrodka dla dzieci i młodzieży składa się:

Diagnoza

Pierwszym etapem zawsze jest diagnostyka, która pozwala określić, z jakimi trudnościami zmaga się młody pacjent.

Psychoterapia indywidualna

Polega na spotkaniach wyłącznie między terapeutą a pacjentem. W leczeniu młodzieży stwarza to optymalne warunki do nawiązania kontaktu, który pozwala na określenie istniejących trudności i zaplanowanie zmian. Podczas indywidualnych spotkań terapeuta buduje pełną zaufania relację z dzieckiem.

Psychoterapia grupowa

Składa się z serii prowadzonych przez terapeutę/terapeutów spotkań pomiędzy grupą pacjentów zmagających się z podobnymi lub odmiennymi trudnościami o podłożu psychicznym. W przypadku dzieci lub młodzieży w wielu przypadkach doskonale uzupełnia zajęcia indywidualne, a często staje się głównym oddziaływaniem terapeutycznym.

Terapia rodzinna

Forma terapii, która koncentruje się na interakcjach i dynamice wewnątrz rodziny, mając na celu rozwiązanie konfliktów, poprawę komunikacji oraz budowanie zdrowych relacji między jej członkami. Poprzez wspólne sesje terapeutyczne, rodzina może zyskać głębsze zrozumienie siebie nawzajem, identyfikować i zmieniać wzorce zachowań oraz budować wspólne strategie radzenia sobie z trudnościami.

Warsztaty kształtowania umiejętności

Warsztaty wspierające dla pacjentów mogą stanowić doskonałe uzupełnienie bardziej tradycyjnych form psychoterapii. Rozwój osobisty pod okiem certyfikowanych psychoterapeutów lub trenerów prowadzi do lepszego poznania siebie, a także uczy wielu nowych umiejętności.

Zajęcia rozwojowe

Zajęcia związane z rozwijaniem ciekawości, poznawaniem siebie i świata, pomagające odnaleźć pasję, hobby, rozwijające zainteresowania. Często prowadzone w atrakcyjnych formach i miejscach pomagają stworzyć odskocznię od trudnych przeżyć i doświadczeń a jednocześnie w bezpieczny sposób pogłębić swoją świadomość i nawiązać lepszą relację ze światem. W zakres zajęć wchodzą takie oddziaływania jak psychokinoterapia, muzykoterapia, arteterapia, hortiterapia, animaloterapia, ergoterapia/terapia zajęciowa, hipoterapia, biblioterapia, i wiele innych różnorodnych aktywności.

Leczenie stacjonarne

Zajęcia związane z rozwijaniem ciekawości, poznawaniem siebie i świata, pomagające odnaleźć pasję, hobby, rozwijające zainteresowania. Często prowadzone w atrakcyjnych formach i miejscach pomagają stworzyć odskocznię od trudnych przeżyć i doświadczeń a jednocześnie w bezpieczny sposób pogłębić swoją świadomość i nawiązać lepszą relację ze światem. W zakres zajęć wchodzą takie oddziaływania jak psychokinoterapia, muzykoterapia, arteterapia, hortiterapia, animaloterapia, ergoterapia/terapia zajęciowa, hipoterapia, biblioterapia, i wiele innych różnorodnych aktywności.

Gabinet seksuologiczny

(wsparcie dla osób z dysforią, wsparcie dla osób LGBT, edukacja seksualna)

Oddziaływanie terapeutyczne skupione na funkcjonowaniu w sferze seksualności osoby zgłaszającej trudności w tym obszarze. Celem jest odnalezienie radości i przyjemności ze zbliżenia, budowanie świadomości własnych potrzeb i zdrowia seksualnego. Dla osób które chcą zatroszczyć się o swoją sferę intymną oraz pracować nad dysfunkcjami związanymi z seksualnością.

Możliwe zarówno dla jednej osoby, jak i dla związków/par.
Częstotliwość dostosowana do potrzeb osoby korzystającej z psychoterapii.