Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży - Warszawa

Centrum Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Współcześnie dzieci i młodzież są szczególnie mocno narażone na problemy, które nie tylko utrudniają codzienne funkcjonowanie wśród rówieśników czy rodziny, ale mogą również rzutować na przyszłość. W wielu przypadkach trudno zapewnić dziecku wymaganą pomoc bez współpracy z wykwalifikowanym psychoterapeutą.
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z Centrum Zdrowia i Rozwoju pomoże w szybkim zdiagnozowaniu problemów, a następnie zacznie wdrażać terapię. Zwłaszcza w przypadku młodych pacjentów szczególne znaczenie ma natychmiastowa pomoc, czego często nie da się osiągnąć w specjalistycznych placówkach publicznych.

Na ofertę naszego ośrodka dla dzieci i młodzieży składa się:

Diagnoza

Pierwszym etapem zawsze jest diagnostyka, która pozwala określić, z jakimi trudnościami zmaga się młody pacjent.

Psychoterapia indywidualna

Polega na spotkaniach wyłącznie między terapeutą a pacjentem. W leczeniu młodzieży stwarza to optymalne warunki do nawiązania kontaktu, który pozwala na określenie istniejących trudności i zaplanowanie zmian. Podczas indywidualnych spotkań terapeuta buduje pełną zaufania relację z dzieckiem.

Psychoterapia grupowa

Składa się z serii prowadzonych przez terapeutę/terapeutów spotkań pomiędzy grupą pacjentów zmagających się z podobnymi lub odmiennymi trudnościami o podłożu psychicznym. W przypadku dzieci lub młodzieży w wielu przypadkach doskonale uzupełnia zajęcia indywidualne, a często staje się głównym oddziaływaniem terapeutycznym.

Terapia rodzinna

Dla młodych osób sposób, w jaki układają się relacje rodzinne, bezpośrednio odbija się na zdrowiu psychicznym. Dlatego forma psychoterapii, w którą zaangażowani są wszyscy członkowie rodziny, pozwala terapeucie na lepsze zrozumienie problemów i skuteczniejsze znalezienie ich rozwiązań.

Warsztaty kształtowania umiejętności

Warsztaty wspierające dla pacjentów mogą stanowić doskonałe uzupełnienie bardziej tradycyjnych form psychoterapii. Rozwój osobisty pod okiem certyfikowanych psychoterapeutów lub trenerów prowadzi do lepszego poznania siebie, a także uczy wielu nowych umiejętności.

Zajęcia rozwojowe

Zajęcia związane z rozwijaniem ciekawości, poznawaniem siebie i świata, pomagające odnaleźć pasję, hobby, rozwijające zainteresowania. Często prowadzone w atrakcyjnych formach i miejscach pomagają stworzyć odskocznię od trudnych przeżyć i doświadczeń a jednocześnie w bezpieczny sposób pogłębić swoją świadomość i nawiązać lepszą relację ze światem. W zakres zajęć wchodzą takie oddziaływania jak psychokinoterapia, muzykoterapia, arteterapia, hortiterapia, animaloterapia, ergoterapia/terapia zajęciowa, hipoterapia, biblioterapia, i wiele innych różnorodnych aktywności.

Leczenie stacjonarne

Zajęcia związane z rozwijaniem ciekawości, poznawaniem siebie i świata, pomagające odnaleźć pasję, hobby, rozwijające zainteresowania. Często prowadzone w atrakcyjnych formach i miejscach pomagają stworzyć odskocznię od trudnych przeżyć i doświadczeń a jednocześnie w bezpieczny sposób pogłębić swoją świadomość i nawiązać lepszą relację ze światem. W zakres zajęć wchodzą takie oddziaływania jak psychokinoterapia, muzykoterapia, arteterapia, hortiterapia, animaloterapia, ergoterapia/terapia zajęciowa, hipoterapia, biblioterapia, i wiele innych różnorodnych aktywności.

Terapia uzależnień

(tzw. uzależnienie od elektroniki, gier, internetu i inne)

Ośrodek specjalizuje się w terapii uzależnień u pacjentów w różnym wieku. W Centrum Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży zmagające się z uzależnieniami behawioralnymi dzieci przechodzą przez 6-tygodniowy program terapeutyczny, który główny nacisk kładzie na terapię grupową oraz wsparcie psychoedukacyjne rodziców. Ważnym elementem tego procesu jest przygotowanie całej rodziny do głębszej pracy terapeutycznej.

Gabinet seksuologiczny

(wsparcie dla osób z dysforią, wsparcie dla osób LGBT, edukacja seksualna)

Strefa intymna ma szczególne znaczenie zarówno w rozwoju młodzieży, jak i dzieci. Seksualność jest ważnym obszarem, który w okresie dojrzewania i kształtowania się tożsamości, również seksualnej, wymaga wyjątkowej opieki i troski. Zwłaszcza w kontekście kondycji psychicznej młodych osób wsparcie doświadczonego seksuologa pomaga w przezwyciężeniu wielu trudności dla szukających pomocy. Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań by wsparcie dawało poczucie inkluzywności.