Szkoła psychoterapii

Szkoła psychoterapii integratywnej

Jest czteroletnim całościowym programem szkoleniowym przygotowującym do samodzielnej pracy psychoterapeutycznej. Program jest przeznaczony dla osób posiadających wyższe wykształcenie psychologiczne lub pokrewne albo wykształcenie medyczne, które chcą w sposób profesjonalny zajmować się pomocą psychologiczną. Spełnia wymagania programowe Polskiej Rady Psychoterapii. W zakresie wymaganej ilości godzin i charakteru przedmiotów przygotowujących do pracy psychoterapeuty. Kształci wszechstronnie dostarczając wiedzy i umiejetności z zakresu różnych podejść i paradygmatów psychologicznych oraz przygotowując do pracy różnymi rodzajami trudności u pacjentów.

Cele i podstawowe założenia programu.

Program ma za zadanie wyposażyć w wiedzę teoretyczną i umiejętności potrzebne do pracy a także stworzyć warunki do rozwoju osobistego osobom, które chcą profesjonalnie zajmować się pomaganiem.
Przygotowuje do pracy w podejściu integracyjnym , które rozumiemy jako: INTEGRATYWOŚĆ

Wierzymy, że w profesjonalnym pomagania kluczowe znaczenie ma osobowość i dobre przygotowanie merytoryczne terapeuty.  Dlatego zapewniamy 972 godziny wykładów i seminariów oraz warsztatów i treningów psychologicznych. Szczególnie podczas pierwszego i drugiego roku nauki stanowiących bazę teoretyczną do rozumienia osobowości człowieka, podstawowych zagadnień psychopatologii oraz podstaw diagnozy i leczenia różnych typów pacjentów, w różnorodnych podejściach terapeutycznych psychodynamicznym, systemowym, humanistyczna- egzystencjalnym i behawioralnym.

Rozwój osobisty i indywidualna dojrzałość terapeuty determinują możliwe postępy w procesie terapeutycznym. Dlatego podczas całego cyklu szkoleniowego zapewniamy dwa treningi interpersonalne oraz ponad 100 godzin psychoterapii grupowej umożlwiającej uczestnikom przyjrzenie się
własnym zasobom i ograniczeniom w kontakcie z innymi ludźmi. Wiemy, że zmiana w psychoterapii może być inicjowana za pomocą różnych narzędzi
którymi posługuje się terapeuta pod warunkiem, że stanowią one adekwatną odpowiedź na problemy pacjenta i są stosowane we właściwych momentach procesu psychoterapeutycznego. Dlatego zapewniamy szereg warsztatów pozywających zapoznać się ze sposobem rozumienia psychopatologii i oraz z charakterystycznymi narzędziami psychoterapeutycznymi stosowanymi w danym podejściu.

Wiedza, umiejętności, rozwój osobisty terapeuty.

Biorąc udział w naszym programie dowiesz się:

  • jak funkcjonuje osobowość i jak dochodzi do powstawania zaburzeń w jej funkcjonowaniu.
  • jakie są podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania osobowości, podstaw psychopatologii i sposoby pracy z nimi w poszczególnych podejściach.
  • jak rozumieć i pracować z lękiem, mechanizmami obronnymi i objawami które prezentuje pacjent tak by mu skutecznie pomagać.
  • jak radzić sobie z problemami i dylematami etycznymi jakich doświadcza terapeuta.

Dzięki udziałowi w tym programie zdobędziesz umiejętności:

  • posługiwania się narzędziami stosowanymi w procesie terapeutycznym począwszy od narzędzi służących budowaniu relacji i kontaktowi takich jak słuchanie parafrazowanie, zadawanie pytań, po konkretne narzędzia wprowadzania zamiany takie jak konfrontowanie czy interpretowanie.
  • prowadzenia diagnozy w oparciu o obserwację pacjenta i wywiad.
  • konsultowania pacjentów i przegotowywani się do parcy terapeutycznej z nimi.
  • stosowania narzędzi pracy terapeutycznej swoistej dla poszczególnych podjeść (Gestalt, Praca z ciałem, Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodnamiczna).

Rozwój osobisty:

  • Program zapewnia wszechstronne warunki do rozwoju osobistego terapeucie. Podczas terapii grupowej i treningów interpersonalnych możesz uczyć się konfrontować z własnymi zasobami o ograniczeniami w kontakcie z ludźmi. Regularna praca grupowa oraz uczestnictwo w grupie superrewizyjnej umożliwiają zwiększenie samoświadomość psychoterapeuty i pracę nad władnymi trudnościami, które mogłoby zaburzać proces teraputyczny.

Organizacja szkolenia

Szkolenie zoragnozwane jest jako czteroletni cykl zajęć obejmujący: wykłady, seminaria, warsztaty, superwizje i treningi oraz psychoterapię grupową.

Podczas pierwszego roku zajęć uczestnicy zapoznają się podstawami zaburzeń osobowości, biologicznymi podstawami zachowań oraz podstawowymi umiejętnościami pomagania a także będą brali udział w treningach interpersonalnych i terapii grupowe.

Podczas drugiego roku zajęć odbywać się będą warsztaty prezentujące poszczególne podejścia i metody pracy charakterystyczne dla nich.

W trzecim roku zajęć poruszane będą szczegółowe z zagadnienia dotyczące pracy z pacjentami o różnych typach trudności.

W czwartym roku kładziemy nacisk w sposób szczególny na integrowanie wiedzy i doświadczeń a także superwizje pracy terapeutycznej.

Całościowy 4 letni program składa się z 10 zjazdów rocznie, każdy po ok. 28 godzin dydaktycznych.

Zjazdy odbywają się w piątek 14.00- 20.00, sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-15.30

Rekrutacja na edycję letnią 2024 trwa do 10 maja.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w naszej szkole psychoterapii otwieramy kolejną rekrutację na nową edycję.

Całkowity koszt liczony na rok szkolenia to 17 000 zł

Płatne w comiesięcznych ratach (10 rat po 17000 zł) lub w całości 15 000 – płatne najpóźniej dzień przed pierwszym zjazdem.

 

 

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest wpłata 1000 zł bezzwrotnego wpisowego w wysokości 1000 zł podanym przez organizatorów 7 dniowym terminie po akceptacji dokumentów umowy oraz zadatek w wysokości 2000 zł najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu.

Nasz zespół

mgr Sylwia Wojtysiak
dyrektor Centrum, kierownik działu psychoterapii dzieci i młodzieży dyrektor Szkoły Psychoterapii Integratywnej, wykładowca

Superwizorka, certyfikowana psychoterapeutka, seksuolożka i edukatorka seksualna, pedagożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży i rodzin.

Metodyczka nauczania, superwizorka placówek oświatowych, trenerka i wykładowczyni.

Prezeska Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Przewodnicząca sekcji psychoterapii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, delegatka z ramienia PTPI w European Association for Psychotherapy oraz European Association for Integrative Psychotherapy. Autorka psychokinoterapii – terapeutycznej metody pracy z filmem w ramach Psychoterapeutycznego Klubu Filmowego ®

lek. med Maja Hermann
psychiatrka, psychoterapeutka, wykładowca
absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, psychiatrka, psychoterapeutka,
arteterapuetka, prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych(PTMM) jest autorką,
współautorką publikacji naukowych, popularnonaukowych, edukatorką ale przede wszystkim lekarką.
 
W zawodzie pracuje od ponad piętnastu lat i tyle związana z Warszawskim Uniwersytetem
Medycznym na którym pracowała na stanowisku dydaktyczno-naukowym. Na co dzień zapobiega i
leczy zaburzenia psychiczne.
 
Od ponad 10 lat współpracuje z mediami i tymi tradycyjnymi i tymi związanymi z najnowszymi technologiami, które głównie wykorzystuje do promowania zdrowia psychicznego.
 
Uważa, że NOWA psychiatria to UŻYTECZNA psychiatria. Głównie specjalizuje się w
zakresie psychiatrii cywilizacyjnej czyli tej związanej ze zmianami jakie wymusza na nas ludziach ciągle
ewoluujący się świat.
Słowo, które najbardziej ją charakteryzuje to „przekora” i właśnie ta przekora pozwala jej na realizowanie kolejnych planów i prywatnych i zawodowych. Aktualnie najważniejszy projekt to właśnie PTMM i uporządkowanie medialnej przestrzeni w zakresie edukacji i prowadzenia kont edukacyjnych przez medyków. A jej najlepszym sposobem autoregulacji emocji są treningi z jej psami.
mgr Justyna Owczarek Skoneczna
kierownik ds organizacyjnych, wykładowca
Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Psycholog.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz delegat z ramienia PTPI w Polskiej Radzie Psychoterapii.
 
Członek Rady Ekspertów kierunku psychologia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Współzałożycielka Centrum Psychoterapii Równowaga w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną, partnerską, rodzinną i grupową.
 
W swojej pracy integruje dorobek różnych szkół terapeutycznych – ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej i systemowej. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski.
dr Renata Krawczyk
wykładowca, nauczyciel akademicki kierownik ds. merytorycznych procesu kształcenia
certyfikowana psychoterapeutka w podejściu integratywnym; terapeutka w podejściu Otwartego
Dialogu;
filozof, pedagog, pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej
Interwencji w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie na Oddziale
Ogólnopsychiatrycznym B – Leczenia Wczesnych Psychoz oraz Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i
Młodzieży a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w
Lublinie, gdzie prowadziła psychoterapię grupową i indywidualną, psychoedukację, treningi
relaksacyjne.
 
Jest współzałożycielem Uczelnianego Punktu Wsparcia i Psychoedukacji Sensum na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej. Uczestniczy w takich projektach jak „Przyjazny Uniwersytet” czy
PsychoKino na UMCS.
Prowadzi szkolenia dla pracowników pomocy społecznej oraz nauczycieli szkół średnich i wyższych z
zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
budowania relacji pomocowej, profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego i inne.
Pełni rolę eksperta w Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne,
 
Jest członkiem zespołu badawczego przy Instytucie Filozofii UMCS „Wiedza ekspercka i procesy
decyzyjne – nowe wyzwania” gdzie realizowany jest projekt „Wiedza Ekspercka i Zdrowie
Psychiczne” (kierownik dr hab. Andrzej Kapusta).
Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, gdzie pełni funkcję
wiceprezesa (2021-2025).
Od 2014 r. prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Obecnie pracuje również w Poradni
Zdrowia Psychicznego w NZOP „Hipoteczna 4” w Lublinie.
mgr Agnieszka Lorek-Groniewska
superwizorka psychoterapii, psychoterapeutka, wykładowca, opiekun studentów, superwizorka szkoleniowa
Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 
Posiada certyfikat psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Podyplomowy Ceryfikat Umiejętności terapeutycznych w terapii zabawą wydany przez  Play Theray UK and Play Therapy International. Jest specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży (uprawnienia uzyskane w ramach uznania dorobku zawodowego oraz egzaminu państwowego). Procuje terapeutycznie z parami, rodzinami, indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując poradniach psychoterapeutycznych oraz prowadząc terapię indywidualną, par oraz rodzinną w Stowarzyszeniu dla Rodzin. Współpracowała z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pracując indywidualnie z młodzieżą, prowadząc terapię rodzinną oraz zajęcia dla młodzieży cierpiącej na zaburzenia odżywiania. Pracowała na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Mazowieckiem Centrum Neuropsychiatrii, prowadząc terapię indywidualną dzieci, terapię rodzinną. Ukończyła Szkolenie superwizorskie w Laboratorium Psychoedukacji. 
 

PUBLIKACJE

Brzóska, E., A. Lorek-Groniewska, Orlecka, N., (2020). Mutyzm wybiórczy. W: Zaburzenia psychicznie dzieci i młodzieży pod red B. Remberk, PZWL

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty, aktualizacja marzec 2022, Forum Media Polska:

·        Uzależnienie emocjonalne (od partnera – terapia par)

·        Schizofrenia dzieci i młodzieży

 Czasopisma popularno-naukowe

Charaktery nr 2 (2022), Jak towarzyszyć dziecku w dorastaniu, Forum Media Polska

Charaktery nr 4 (2022), Matki w sile wieku, Forum Media Polska

Robert Adamczyk
Psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy

Certyfikowany psychoterapeuta systemowy (WTTS), superwizor aplikant (WTTS), certyfikowany specjalista ds. psychotraumatologii (DeGPT). W swojej pracy, zarówno psychoterapeuty jak i superwizora, integruje rożne podejścia psychoterapeutyczne, w szczególności psychoterapię systemową, podejście narracyjne, psychoterapię zorientowaną na ciało wg. modelu Julianne Appel-Opper, terapię Gestalt.

Obszary jego zawodowych zainteresowań obejmują: psychoterapię dzieci i młodzieży, wykorzystanie zabawy w procesie psychoterapii, psychoterapię zorientowana na ciało, pracę z klientami GSRD (ang. gender, sexual and relationship diversity), pracę psychoterapeutyczną w obszarze tramy, szczególnie z dorosłymi osobami z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie.

mgr Aleksandra Andruszczak-Zin
Psychoterapeutka, wykładowca

ukończyła 5-letnie studia psychologiczne a także 4-letnią gestaltowską szkołę psychoterapeutyczną w Instytucie Terapii Gestalt oraz 2,5-letnią gestaltowską Szkołę Terapii Rodzin organizowaną przez włoski Instytut Terapii Gestalt Kairos. Szkoliła się z psychoterapii dzieci i młodzieży u Felicii Carroll i Jona Blenda. Obecnie jest w trakcie szkolenia superwizorskiego.

Ma doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze ochrony zdrowia i edukacji, jak i sądownictwie oraz organizacjach pozarządowych. Prowadziła zajęcia dla prokuratorów z psychologii zeznań świadków jak i uczyła przyszłą kadrę stołecznych żłobków w zakresie psychologii rozwojowej człowieka.

Od kilku lat jest viceprezeską Fundacji Od Nowa- Centrum Wsparcia w Sytuacji Rozstania, która powstała na bazie doświadczeń wspierania rodzin, gdzie zaginęło dziecko w wyniku tzw. porwania rodzicielskiego. Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Deontologicznej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt. Obecnie prowadzi swoją prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie.

Anna Pezacka-Gumna
Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca, psychoterapeutka szkoleniowa

psycholog, psychoterapeuta, rekomendowany trener warsztatu (I) i treningu interpersonalnego (II)
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Miłośniczka doświadczeniowego podejścia w psychoterapii integrująca różne formy pracy. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii „Intra”, uczestniczka trzeciego roku Core Treningu z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej w Berlinie, od 10 lat w zaawansowanych szkoleniach z Analizy Transakcyjnej, w kontrakcie z EATA na Certyfkowanego Analityka Transakcyjnej w obszarze psychoterapii. Od 2007 współtworzy ośrodek psychoterapii Strefa Poznania prowadząc psychoterapie indywidualną, treningi interpersonalne, warsztaty rozwojowe, na stałe współpracuje z Grupą Spotkanie w obszarze uczenia Analizy Transakcyjnej i pracy z klientami biznesowymi.

mgr Agnieszka Breifkopf
Psychoterapeutka, wykładowca

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat uczestniczę w seminariach superwizyjnych, prowadzonych przez superwizorów szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Analitycznego.

W 1999 r ukończyłam 2–letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim: Pomoc psychologiczna rodzinie i dziecku. Posiadam uprawnienia mediatora sądowego. Jestem absolwentką (2005 r) rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4-letniej Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. W 2018 r ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Z młodzieżą i dorosłymi pracuję od 2000 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi pracując w Domu Dziecka (wychowawca oraz członek zespołu adopcyjnego), podczas 2-letniego stażu jako terapeuta grupowy i indywidualny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracując w Centrum Pomocy Rodzinie, a także w Zespole Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie.

Od 2005 r. prowadzę psychoterapię indywidulną młodzieży i dorosłych oraz par i rodzin w prywatnym gabinecie. Pracuję metodą psychoanalityczną. Swoją pracę poddaję systematyczniej superwizji.

mgr Aleksandra Skwara
psycholog, psychoterapeuta, wykładowca

Absolwentka pięcioletniego całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Barbara Józefik. W Laboratorium Psychoedukacji skończyła Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin oraz szkolenie z zakresu Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples). Pracuje z pacjentami indywidualnymi oraz parami.

Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia między innymi na podyplomowych studiach „Fotografia w terapii i rozwoju osobistym” w Akademii Górnośląskiej w Katowicach.

mgr Iwona Centka
Psychoterapeutka, wykładowca
Psychoterapeutka, doradczyni zawodowa i wykładowczyni akademicka. Ma za sobą wiele tysięcy godzin ze studentami. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Studia psychoterapeutyczne robiła w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi superwizję dla doradców zawodowych. Jest twórczynią autorskiego programu studiów podyplomowych dla doradców zawodowych, który przez lata realizowała w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.
 
Od kilku lat poszukuje własnej drogi w psychoterapii. Stara się łączyć klasyczną terapię psychodynamiczną z elementami pracy ciałem i arteterapią. Prowadzi grupy arteterapeutyczne, łącząc wiedzę i doświadczenie z psychoterapii ze sztuką i ciałem.
 
Od lat dokształca się w nurcie DMT, szukając rozwiązań w ciele i ruchu. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty interpersonalne, grupy i warsztaty arteterapeutyczne. Stara się być otwarta na człowieka i szuka języka, który jest jemu najbliższy. Od kilkunastu lat prowadzi swój ośrodek terapeutyczny w Warszawie.
mgr Małgorzata Kozak
Wykładowca

Psychoterapeutka z dyplomem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego po czteroletnim szkoleniu. Tytuł magistra psychologii (specjalność – psychologia kliniczna) zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada certyfikat specjalisty
psychoterapii uzależnień. Ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii kierowane przez prof. Marię Beisert. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami nastroju. Zajmuje się również leczeniem uzależnień.
Prowadzi Ośrodek Psychoterapii Krauthofera 35. Pracuje również w Gabinetach Lekarskich „Medicor” w Poznaniu. Współpracowała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadząc staże terenowe dla studentów.

Jakub Bieniecki
Wykladowca. Kierownik merytoryczny ds. szkoleń dla oświaty.
certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, profilaktyk, pedagog. Ukończył wiele szkoleń oraz treningów z zakresu psychoterapii integratywnej, a także psychoterapii psychoanalitycznej oraz gestalt.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, głównie w obszarach: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, kryzysów życiowych, a także w psychoterapii par (wypalenie, kryzys, konflikty, zdrada, rozstanie). Na co dzień pracuje także w oświacie jako specjalista pedagog. Poza psychoterapią jego pasją jest wędkarstwo i gotowanie.

 

Jarosław Greser
Prawnik
adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Badacz specjalizujący się w prawie nowych technologii, w szczególności regulacji technologii medycznych, ochrony dany osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Stale współpracuje z firmami i osobami indywidualnymi prowadzącymi psychoterapię oraz stowarzyszeniami psychoterapeutów w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych związanych z prowadzeniem praktyki.

 

Joanna Goździkiewicz – Łappo
psychoterapeutka integratywna, psycholożka

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Uczestniczka wielu szkoleń integratywnego podejścia w psychoterapii a także szkoleń i warsztatów
w podejściu psychoanalitycznym, eriksonowskim i  analizy transakcyjnej.

W swojej pracy  wykorzystuje również transgeneracyjne rozumienie problemów. Posiada doświadczenie pracy w obszarach pomocy społecznej, paliatywnej i edukacji.

Od 2007 współtworzy ośrodek psychoterapii Strefa Poznania prowadząc psychoterapie indywidualną, terapię par, grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe dla branży medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Przewodnicząca Komisji
d.s. Odpowiedzialności Społecznej i Humanitaryzmu.

 

Dr Marta Kotarba
analityczka jungowska, certyfikowana psychoterapeutka analityczna, filozofka, pedagożka, a także aktywistka społeczna, wspierająca osoby przewlekle chore.

W psychoterapii interesuje ją szczególnie funkcja doświadczeń granicznych w rozwoju osobistym, kwestia zdrowia psychicznego osób chorujących przewlekle somatycznie, a także koncepcja strukturalnych form kobiecej psychiki autorstwa Toni Wolff i jej współczesne odczytanie. 

Warsztat swojej pracy psychoanalitycznej poszerza o aspekty związane z psychoneuroimmunologią. Jest zaangażowana w inicjatywy krajowe oraz międzynarodowe, nastawione na wspomaganie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Koordynowała kampanie społeczne m. in. Reumatyzm Ma Młodą Twarz czy Krok Naprzód (program psycho-edukacyjny dla osób cierpiących na zapalne choroby tkanki łącznej). Uczestniczy także w licznych projektach badawczo-wdrożeniowych. Obecnie pełni funkcję metodyka w projekcie Prosta Edukacja, którego celem jest wprowadzenie do praktyki edukacyjnej multisensorycznych programów opartych na neuropsychologicznej metodzie stymulacji uwagi osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Należy do Stowarzyszenia Analityków Jungowskich (SAJ) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA). Poza gabinetem, z zamiłowania, pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26, gdzie naucza etyki z elementami filozofii, WDŻ oraz wspiera zespół psychologiczno-pedagogiczny.

 

Mgr Magdalena Smoczyńska
psychoterapeutka Gestalt, ukończyła czteroletnią szkołę Gestalt ITG w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, certyfikaty: ITG oraz EAGT Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt superwizorka Gestalt w trakcie szkolenia superwizorskiego ukończyła całościowe szkolenie w zakresie pracy z parami i związkami intymnymi pod kierunkiem Carmen Joanne Ablack.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dorosłymi oraz parami.
Pracuje w języku polskim i angielskim.
Obszar zainteresowań: dynamika pracy z parą oraz superwizyjne możliwości wspierania pracy z
parą, wpływ zmieniającego się tła społeczno-kulturowego na człowieka i stojące za tym wyzwania
w pracy psychoterapeutycznej.
Osobiście: miłośniczka górskich wędrówek.

Zofia Maciejewska
Administracja

Jestem studentką 3 roku kierunku lekarsko- dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w
Poznaniu. W Szkole Psychoterapii zajmuję się prowadzeniem sekretariatu- obsługą biurowo-
administracyjną oraz kontaktem ze studentami w sprawach organizacyjnych. W wolnym
czasie czytam, piszę felietony i pogłębiam moje zainteresowania związane ze stomatologią.
Uwielbiam podróżować, jeździć na rolkach i nartach.

Maria Koczwara
Administracja

Na co dzień studiuje psychologię na uniwersytecie SWPS, na specjalności psychologia
edukacyjna. Interesuje się rysunkiem, tańcem w stylu high heels, pomagam fundacji będąc
domem tymczasowym dla szczeniaków, na etapie adopcji. W Szkole Psychoterapii zajmuje
się organizacją harmonogramu zajęć obsługą administracyjno-biurową i kontaktem
mailowym ze studentami w sprawach organizacyjnych.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w naszej Szkole Psychoterapii Integratywnej postanowiliśmy uruchomić uzupełniającą rekrutacje na I rok 4 letniego kursu w edycji wiosennej 2024.

Termin nadsyłania dokumentów – 10.05.2024

Rozpoczęcie kursu zaczynającego się od zjazdu terapii własnej planowane jest w sierpniu/wrześniu 2024.

Istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, po zebraniu się grupy. Zatem decyduje kolejność zgłoszeń. Nie wykluczamy utworzenia dwóch grup – jeśli przed majem zbierze się grupa chętnych istnieje możliwość uruchomienia edycji dodatkowej w maju/czerwcu.

By przystąpić do rekrutacji należy przesłać na adres mailowy formularz zgłoszeniowy
wraz ze skanami następujących dokumentów:

1. CV
2. List motywacyjny – krotki opis dlaczego chcę zostać psychoterapeutą oraz uzasadnić
(w kilku zdaniach) dlaczego wybór padł na podejście integratywne
3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia z uczelni o nauce na
ostatnim roku.

4. Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony

Zgłoszenia aplikacji do szkoły przyjmujemy mailowo biuro@silva-rerum.pl

Opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł będzie wymagana w momencie akceptacji
przesłanych dokumentów. Kandydat zostanie o tym poinformowany drogą mailową

Serdecznie zapraszamy! 

Formularz zgłoszeniowy