O nas

Życie wymaga ciągłej pracy i nakładu energii. Nie jest to praca skierowana na zewnątrz, lecz przede wszystkim praca nad sobą, nad obrazem samego siebie, nad charakterem, uczuciami i emocjami.

Wiktor Osiatyński

Pomoc psychologiczna i centrum szkoleniowe w jednym miejscu

W ramach Centrum Psychoterapii pomagamy osobom w różnych trudnościach, kryzysach, zaburzeniach oraz chorobach. Szczególny nacisk kładziemy na wsparcie młodych pacjentów.

Drugą podstawową sferę działalności Centrum Zdrowia i Rozwoju stanowi oddziaływania terapeutyczne oferowane dorosłym, mające na celu przede wszystkim pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, wychodzeniu z kryzysów oraz leczeniu uzależnień.

Trzeci obszar, w jaki jest zaangażowany zespół oraz osoby współpracujące z Ośrodkiem, to dziedzina szkoleniowo-edukacyjna.Grupa doświadczonych specjalistów-praktyków prowadzi szkolenie dla profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Są to zajęcia dedykowane zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu, czyli: służbom mundurowym, psychoterapeutom, nauczycielom, pedagogom oraz pracownikom pomocy społecznej.

Centrum Zdrowia i Rozwoju „Silva Rerum” jest przestrzenią, w której stawia się na profesjonalizm, nowoczesne metody terapeutyczne oraz ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Dotyczy to zarówno uczenia się nowych metod i technik pracy czy zdobywania nowych narzędzi terapeutycznych, jak i podnoszenia swoich kompetencji oraz kwalifikacji poprzez samodoskonalenie.

Wszyscy specjaliści nieustannie się kształcą, szlifują swoje umiejętności oraz zdobywają kolejne stopnie rozwoju zawodowego. Korzystają również ze wsparcia z interwizji i superwizji.

Nasz zespół

mgr Sylwia Wojtysiak

dyrektorka Centrum, kierowniczka działu psychoterapii dzieci i młodzieży
dyrektorka Szkoły Psychoterapii Integratywnej, wykładowczyni

Czytaj więcej

Superwizorka, certyfikowana psychoterapeutka, seksuolożka i edukatorka seksualna, pedagożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży i rodzin.

Metodyczka nauczania, superwizorka placówek oświatowych, trenerka.
Prezeska Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Przewodnicząca sekcji psychoterapii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Integratywnej, delegatka z ramienia PTPI w European Association for Psychotherapy oraz European Association for Integrative Psychotherapy.
Autorka psychokinoterapii – terapeutycznej metody pracy z filmem w ramach Psychoterapeutycznego Klubu Filmowego ®

mgr Tomasz Wojtysiak

dyrektor Centrum, kierownik działu terapii uzależnień

Czytaj więcej

Antropolog kulturowy w trakcie studiów psychologicznych. Instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, terapeuta zajęciowy.

Ukończył szkolenia z zakresu Terapii Uzależnień, Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Psychoterapii Psychoanalitycznej, Metasystemowej Psychoterapii Zaburzeń Lękowych, diagnozy klinicznej. Doświadczenie kliniczne i szkoleniowe zdobył podczas licznych staży, m.in w :– Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie– Ośrodku Leczenia Uzależnień Monar w Rożnowicach– Ośrodku dla osób uzależnionych SPZOZ w Nowym Dworku a także w pracy w: – Małopolskim Centrum Profilaktyki (szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży, kadry nauczycielskiej, członków GKRPA)– Wielkopolskim Centrum Szkoleń i Psychoterapii (szkolenia, grupy psychoterapeutyczne)– Poradni Profilaktyczno Konsultacyjnej Stowarzyszenie Monar w Koninie – Współpracował z Gedeon Medica w Zalesiu Dolnym.– na Oddziale Dziennym terapii uzależnień PCZ w Otwocku, gdzie obecnie pracuje jako terapeuta grupowy i prowadzi procesy indywidualne– Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Karczewie W celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowej poddaję swoją pracę regularnej superwizji oraz podnosi swoje kompetencje na kursach i szkoleniach. Prywatnie ojciec czwórki dzieci i miłośnik gór i astronomii 🙂

mgr Magdalena Smaś – Myszczyszyn

nadzór merytoryczny nad Gabinetem Seksuologicznym

Czytaj więcej

seksuolożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka
psychoterapii uzależnień, certyfikowana trenerka terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych,
superwizorka. Ukończyła akredytowanie przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, szkolenia z zakresu psychoterapii,
terapii małżeńskiej, seksuologii i psychoterapii uzależnień; m.in. 4-letnią szkołę psychoterapii w nurcie ericksonowsko-systemowym, szkolenia z terapii pary po zdradzie u Esther Perel, 2-letnią szkołę terapii dialogu motywującego, 2-letnią Szkołę Terapii Seksualnej, specjalizację z psychoterapii uzależnień, szkolenia z terapii schematu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii narracyjnej u Hugh Fox’a i Harlen Andersen i wiele innych.

W zakresie terapii zaburzeń seksualnych i edukacji seksualnej szkoliła się w Polsce i poza granicami
kraju m.in. we Włoszech, Portugalii, Niemczech, Izraelu i Słowenii. Wykłada na konferencjach m.in. International Society for Sexual Medicine, European Society for Sexual Medicine, której jest
członkiniom, European Federation of Sexuology, International Society for the Study of Behavioral Addiction.

Naukowo zajmuje się badaniem uwarunkowań biopsychospołecznych występujących w utracie kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Jej przewód doktorski, w dziedzinie nauk medycznych w specjalności psychiatria, pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza, w
Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dotyczył uwarunkowań kompulsywnych zaburzeń seksualnych.

Jest członkinią zespołu badawczego hiperseksualność.pl działającego w ramach
Pracowni Neuronauki Klinicznej przy Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i rozdziałów w książkach akademickich dotyczących seksualności, m.in. Zaburzenia seksualne a psychoterapia poznawczo-behawioralna (wyd. PZWL, 2020), Seksualność w praktyce psychologicznej (wyd. ForumMedia, 2019), Psychoseksuologia (wyd.
GWP, 2022).
Pracę zawodową zaczynała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Leczenia
Zespołów Abstynencyjnych od Substancji Psychoaktywnych, następnie przez 10 lat kierowała pionem
psychiatrii i leczenia uzależnień. Obecnie od 7 lat pracuje w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczno-seksuologiczną.
Pracuje jako wykładowczyni akademicka na kierunkach seksuologia kliniczna w Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej i w Collegium Humanum w Warszawie, seksuologia praktyczna na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, a także w Szkole Terapii Seksualnej w Centrum Terapii Lew- Starowicz w Warszawie.

Współpracuje jako ekspertka z organizacjami pozarządowymi wspierającymi mniejszości seksualne w
zakresie języka inkluzywnego, wparcia dzieci i młodzieży nieheteronormatywnej i niecispłciowej i ich rodziców oraz z ofiarami handlu ludźmi. Prowadzi grupę terapeutyczną oraz konsultacje seksuologiczne dla osób LGBTQIAP+ w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. Realizuje autorskie
warsztaty z edukacji seksualnej dla dzieci od 3r.ż do 19r.ż. oraz ich rodziców metodami Montessori.
Jej praca opiera się o założenia filozofii sekspozytywnej, akceptacji siebie, szukania przyjemności z seksu z samym_ą sobą i z innymi. Pomimo dużej wiedzy w zakresie psychofizjologii i uwarunkowań medycznych zaburzeń i trudności seksualnych przykłada dużą wagę aby nadmiernie nie patologizować trudności pojawiających się w życiu skesualnym.
Obszary zainteresowań w jej pracy seksuologicznej to:

 • kompulsywne zachowania seksualne,
 •  praca z parami i związkami (w tym jednopłciowymi) w obszarze utraty bądź niezgodnych
  potrzeb seksualnych, nienormatywnych praktyk seksualnych typu kinky (w tym BDSM) oraz
  po doświadczeniu zdrady,
 •  praca z osobami GSRD (Gender, Sexual, and Relationship Diversity – kinky, związki otwarte,
  konsensualna niemonogamia)
 • zaburzenia parafilne (głównie o charakterze pedofilii, ekshibicjonistyczne, ocieractwo)
 • edukacja seksualna na różnych poziomach wiekowych
 • język inkluzywny i treningi antydyskryminacyjne
 • praca i wsparcie osób z grupy LGBTQIAP oraz ich rodzin
 • chemsex
 • zaburzenia orgazmu
 • zaburzenia wzwodu i ejakulacji u mężczyzn o charakterze psychogennym
 • zaburzenia bólowe podczas współżycia u kobiet
mgr Marzena Joanna Wawerska Kuś

nadzór merytoryczny nad działem psychoterapii uzależnień

Czytaj więcej

psychoterapeutka pracująca w podejściu integracyjnym, zakorzenionym w nurcie
humanstyczno – egzystencjalnym.
Ukończyła Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra.
Uczestniczyła i nadal uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu  psychoterapii.
Legitymuje się certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (nr 277),
jest wpisana na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Krajowego Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom (KCPU), ma także certyfikat (nr 18) superwizora Rady Superwizorów
Psychoterapii Uzależnień (RSPU).
Pracuje pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in: w Komisji Egzaminacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ramach programu szkolenia specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, Studium Terapii Uzależnień – Polsko-Niemiecki Instytut
Terapii Uzależnień „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o., (współautor programu, kierownik merytoryczny, wykładowca w ramach szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień akredytowanego przez PARPA), STEP – szkolenie, terapia, edukacja, poradnictwo (własna firma) – prowadzenie terapii indywidualnej i terapii par (DDA i osoby uzależnione z trwałą abstynencją, lęki, zaburzenia nastroju, kryzysy życiowe, żałoba), Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Rejonowa 28/30, Warszawa – Włochy, Kierownik – psychoterapeuta, praca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA (psychoterapia indywidualna, grupowa, oraz terapia par, tworzenie programów psychoterapii, akceptacja przez PARPA autorskiego programu
psychoterapii grupowej „DDA 26+”

Autorka licznych publikacji dotyczących praktyki i zagadnień etycznych w pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w dwumiesięczniku „Terapia uzależnienia i Współuzależnienia” i miesięczniku „Świat Problemów” oraz książek i broszur na ten temat („Pierwszy krok to za mało”, „Dzieciństwo bez dzieciństwa”, „DDA – autoportret”, „Współuzależnienie – jak przetrwać w rodzinie z osobą uzależnioną”).
Energię do pracy czerpie z podróży, kultury i sztuki (zarówno tzw. wysokiej, jak i popkultury) – szczególnie lubi operę i superprodukcje kinowe o superbohaterach. Interesuje się także
polityką, zagadnieniami z obszaru gender i przemianami społecznymi w tym obszarze.

Katarzyna Kasica

reżyserka

Czytaj więcej
Studiowała filozofię, kulturoznawstwo, filologię klasyczną oraz reżyserię w PWSFTviT w Łodzi. Zadebiutowała w teatrze w 2004 roku na małej scenie Teatru Studyjnego w Łodzi „Skazą” Marzeny Brody. Współpracowała z Teatrem Studio, Teatrem Maat, Teatrem Nowym i Teatrem Jaracza w Łodzi. Współautorka scenariusza i storyboardu do filmu „Na skrzydłach marzeń / Dream to fly” pierwszej polskiej produkcji filmu w technologii fulldome. Od 2009 roku związana z Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie jako asystent Pani Kurator Alicji Knast przy powstawaniu nowej ekspozycji stałej MFC w 2010, edukator i autorka programu edukacji artystycznej MFC „Edukacja przez doświadczanie“, reżyser i koordynator eventów, reżyser krótkich form audiowizualnych. Prowadzi warsztaty z reżyserii, współpracuje nad projektami z dziedziny mody, videoartu, fotografii i tańca z artystami z całego świata.

mgr Edyta Ganc

psychoterapeutka, coach twórczości, terapeutka pedagogiczna, trenerka TUS.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Czytaj więcej

W latach 2013 -2022 uczestniczka szkolenia dyplomowego w nurcie psychologii procesu w ramach programu licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu dla psychoterapeutów.
Aktualnie szkoli się w nurcie terapii systemowej i psychodynamicznej w Fundacji Kontekst na
rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie. Od 2017 roku na ścieżce specjalizacyjnej coachingu w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie. Specjalizuje się w art coachingu i pracy z twórcami oraz osobami pragnącymi wyrażać siebie poprzez twórczość.

Dodatkowe wykształcenie artystyczne:
Absolwentka Akademii Fotografii na kierunku Fotodokument i Fotoreportaż, Camerimage Film School oraz Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
O sobie: szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z odkrywaniem i określaniem własnej tożsamości poprzez sztukę w jej najróżniejszych przejawach. Realizuję projekty
rozwojowe i terapeutyczne z wykorzystaniem technik teatralnych i fotograficznych. Jestem twórczynią Otwartego Teatru Procesowego, w ramach którego w latach 2017-2020 pracowałam teatralnie wykorzystując narzędzia psychologii procesu. W okresie 2017-2019 odbyłam staż na XV Oddziale Psychiatryczno – Rehabilitacyjnym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, podczas którego prowadziłam cykliczną grupę o charakterze teatroterapeutycznym na bazie własnego programu.

Zainicjowałam projekt „Kobiety Światłoczułe”, w ramach którego od 2018 roku prowadzę cykliczne warsztaty fotograficzno – rozwojowe dla kobiet. Jestem autorką programów: „Kreowanie światów: psychologia
procesu w fotografii”, „Moja opowieść: program terapeutyczno – rozwojowy”, „Art Coaching – indywidualny program dla twórców”.

mgr Agnieszka Niezabitowska

psycholog, psychoterapeuta, mediator

Czytaj więcej

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą
oraz dorosłymi. Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne i grupowe, terapie par, interwencje kryzysowe. Pracuję z osobami z uzależnieniem, współuzależnieniem, DDA.

Dla mnie najważniejszą rzeczą w terapii jest zbudowanie relacji z pacjentem.
W czym mogę pomóc:

 • Problemy w relacjach, rozwiązywanie konfliktów w związku
 • Interwencja kryzysowa
 • Rozwój osobisty
 • Kryzysy, stres
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Uzależnienia
 • Współuzależnienia
 • DDA
 • Regulacja emocji
 • Poczucie własnej wartości
lek. med Maja Hermann

psychiatrka, psychoterapeutka, wykładowca

Czytaj więcej
absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, psychiatrka, psychoterapeutka,
arteterapuetka, prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych(PTMM) jest autorką,
współautorką publikacji naukowych, popularnonaukowych, edukatorką ale przede wszystkim lekarką. W zawodzie pracuje od ponad piętnastu lat i tyle związana z Warszawskim Uniwersytetem
Medycznym na którym pracowała na stanowisku dydaktyczno-naukowym. Na co dzień zapobiega i
leczy zaburzenia psychiczne. Od ponad 10 lat współpracuje z mediami i tymi tradycyjnymi i tymi związanymi z najnowszymi technologiami, które głównie wykorzystuje do promowania zdrowia psychicznego. Uważa, że NOWA psychiatria to UŻYTECZNA psychiatria. Głównie specjalizuje się w
zakresie psychiatrii cywilizacyjnej czyli tej związanej ze zmianami jakie wymusza na nas ludziach ciągle
ewoluujący się świat.Słowo, które najbardziej ją charakteryzuje to „przekora” i właśnie ta przekora pozwala jej na realizowanie kolejnych planów i prywatnych i zawodowych. Aktualnie najważniejszy projekt to właśnie PTMM i uporządkowanie medialnej przestrzeni w zakresie edukacji i prowadzenia kont edukacyjnych przez medyków. A jej najlepszym sposobem autoregulacji emocji są treningi z jej psami.

mgr Justyna Owczarek Skoneczna

kierownik ds organizacyjnych, wykładowca

Czytaj więcej
Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Psycholog.Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz delegat z ramienia PTPI w Polskiej Radzie Psychoterapii. Członek Rady Ekspertów kierunku psychologia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.Współzałożycielka Centrum Psychoterapii Równowaga w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną, partnerską, rodzinną i grupową. W swojej pracy integruje dorobek różnych szkół terapeutycznych – ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej i systemowej. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski.

dr Renata Krawczyk

wykładowca, nauczyciel akademicki kierownik ds. merytorycznych procesu kształcenia

Czytaj więcej
certyfikowana psychoterapeutka w podejściu integratywnym; terapeutka w podejściu Otwartego
Dialogu;
filozof, pedagog, pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej
Interwencji w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie na Oddziale
Ogólnopsychiatrycznym B – Leczenia Wczesnych Psychoz oraz Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i
Młodzieży a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w
Lublinie, gdzie prowadziła psychoterapię grupową i indywidualną, psychoedukację, treningi
relaksacyjne. Jest współzałożycielem Uczelnianego Punktu Wsparcia i Psychoedukacji Sensum na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej. Uczestniczy w takich projektach jak „Przyjazny Uniwersytet” czy
PsychoKino na UMCS.
Prowadzi szkolenia dla pracowników pomocy społecznej oraz nauczycieli szkół średnich i wyższych z
zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
budowania relacji pomocowej, profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego i inne.
Pełni rolę eksperta w Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, Jest członkiem zespołu badawczego przy Instytucie Filozofii UMCS „Wiedza ekspercka i procesy
decyzyjne – nowe wyzwania” gdzie realizowany jest projekt „Wiedza Ekspercka i Zdrowie
Psychiczne” (kierownik dr hab. Andrzej Kapusta).
Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, gdzie pełni funkcję
wiceprezesa (2021-2025).
Od 2014 r. prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Obecnie pracuje również w Poradni
Zdrowia Psychicznego w NZOP „Hipoteczna 4” w Lublinie.

mgr Agnieszka Lorek-Groniewska

superwizorka psychoterapii, psychoterapeutka, wykładowca, opiekun studentów, superwizorka szkoleniowa

Czytaj więcej
Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada certyfikat psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Podyplomowy Ceryfikat Umiejętności terapeutycznych w terapii zabawą wydany przez  Play Theray UK and Play Therapy International. Jest specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży (uprawnienia uzyskane w ramach uznania dorobku zawodowego oraz egzaminu państwowego). Procuje terapeutycznie z parami, rodzinami, indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.  Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując poradniach psychoterapeutycznych oraz prowadząc terapię indywidualną, par oraz rodzinną w Stowarzyszeniu dla Rodzin. Współpracowała z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pracując indywidualnie z młodzieżą, prowadząc terapię rodzinną oraz zajęcia dla młodzieży cierpiącej na zaburzenia odżywiania. Pracowała na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Mazowieckiem Centrum Neuropsychiatrii, prowadząc terapię indywidualną dzieci, terapię rodzinną. Ukończyła Szkolenie superwizorskie w Laboratorium Psychoedukacji.

PUBLIKACJE

Brzóska, E., A. Lorek-Groniewska, Orlecka, N., (2020). Mutyzm wybiórczy. W: Zaburzenia psychicznie dzieci i młodzieży pod red B. Remberk, PZWL

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty, aktualizacja marzec 2022, Forum Media Polska:

·        Uzależnienie emocjonalne (od partnera – terapia par)

·        Schizofrenia dzieci i młodzieży

Czasopisma popularno-naukowe

Charaktery nr 2 (2022), Jak towarzyszyć dziecku w dorastaniu, Forum Media Polska

Charaktery nr 4 (2022), Matki w sile wieku, Forum Media Polska

Robert Adamczyk

psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy

Czytaj więcej

Certyfikowany psychoterapeuta systemowy (WTTS), superwizor aplikant (WTTS), certyfikowany specjalista ds. psychotraumatologii (DeGPT). W swojej pracy, zarówno psychoterapeuty jak i superwizora, integruje rożne podejścia psychoterapeutyczne, w szczególności psychoterapię systemową, podejście narracyjne, psychoterapię zorientowaną na ciało wg. modelu Julianne Appel-Opper, terapię Gestalt.

Obszary jego zawodowych zainteresowań obejmują: psychoterapię dzieci i młodzieży, wykorzystanie zabawy w procesie psychoterapii, psychoterapię zorientowana na ciało, pracę z klientami GSRD (ang. gender, sexual and relationship diversity), pracę psychoterapeutyczną w obszarze tramy, szczególnie z dorosłymi osobami z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie.

mgr Aleksandra Andruszczak-Zin

psychoterapeutka, wykładowca

Czytaj więcej

ukończyła 5-letnie studia psychologiczne a także 4-letnią gestaltowską szkołę psychoterapeutyczną w Instytucie Terapii Gestalt oraz 2,5-letnią gestaltowską Szkołę Terapii Rodzin organizowaną przez włoski Instytut Terapii Gestalt Kairos. Szkoliła się z psychoterapii dzieci i młodzieży u Felicii Carroll i Jona Blenda. Obecnie jest w trakcie szkolenia superwizorskiego.

Ma doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze ochrony zdrowia i edukacji, jak i sądownictwie oraz organizacjach pozarządowych. Prowadziła zajęcia dla prokuratorów z psychologii zeznań świadków jak i uczyła przyszłą kadrę stołecznych żłobków w zakresie psychologii rozwojowej człowieka.

Od kilku lat jest viceprezeską Fundacji Od Nowa- Centrum Wsparcia w Sytuacji Rozstania, która powstała na bazie doświadczeń wspierania rodzin, gdzie zaginęło dziecko w wyniku tzw. porwania rodzicielskiego. Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Deontologicznej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt. Obecnie prowadzi swoją prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie.

Anna Pezacka-Gumna

psycholog, psychoterapeuta, wykładowca, psychoterapeutka szkoleniowa

Czytaj więcej

apsycholog, psychoterapeuta, rekomendowany trener warsztatu (I) i treningu interpersonalnego (II)
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miłośniczka doświadczeniowego podejścia w psychoterapii integrująca różne formy pracy. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii „Intra”, uczestniczka trzeciego roku Core Treningu z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej w Berlinie, od 10 lat w zaawansowanych szkoleniach z Analizy Transakcyjnej, w kontrakcie z EATA na Certyfkowanego Analityka Transakcyjnej w obszarze psychoterapii. Od 2007 współtworzy ośrodek psychoterapii Strefa Poznania prowadząc psychoterapie indywidualną, treningi interpersonalne, warsztaty rozwojowe, na stałe współpracuje z Grupą Spotkanie w obszarze uczenia Analizy Transakcyjnej i pracy z klientami biznesowymi.

mgr Agnieszka Breifkopf

psychoterapeutka, wykładowca

Czytaj więcej

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat uczestniczę w seminariach superwizyjnych, prowadzonych przez superwizorów szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Analitycznego.

W 1999 r ukończyłam 2–letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim: Pomoc psychologiczna rodzinie i dziecku. Posiadam uprawnienia mediatora sądowego. Jestem absolwentką (2005 r) rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4-letniej Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. W 2018 r ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Z młodzieżą i dorosłymi pracuję od 2000 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi pracując w Domu Dziecka (wychowawca oraz członek zespołu adopcyjnego), podczas 2-letniego stażu jako terapeuta grupowy i indywidualny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracując w Centrum Pomocy Rodzinie, a także w Zespole Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie.

Od 2005 r. prowadzę psychoterapię indywidulną młodzieży i dorosłych oraz par i rodzin w prywatnym gabinecie. Pracuję metodą psychoanalityczną. Swoją pracę poddaję systematyczniej superwizji.

mgr Aleksandra Skwara

psycholog, psychoterapeuta, wykładowca

Czytaj więcej

Absolwentka pięcioletniego całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Barbara Józefik. W Laboratorium Psychoedukacji skończyła Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin oraz szkolenie z zakresu Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples). Pracuje z pacjentami indywidualnymi oraz parami.

Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia między innymi na podyplomowych studiach „Fotografia w terapii i rozwoju osobistym” w Akademii Górnośląskiej w Katowicach.

mgr Iwona Centka

psychoterapeutka, wykładowca

Czytaj więcej
Psychoterapeutka, doradczyni zawodowa i wykładowczyni akademicka. Ma za sobą wiele tysięcy godzin ze studentami. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Studia psychoterapeutyczne robiła w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi superwizję dla doradców zawodowych. Jest twórczynią autorskiego programu studiów podyplomowych dla doradców zawodowych, który przez lata realizowała w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Od kilku lat poszukuje własnej drogi w psychoterapii. Stara się łączyć klasyczną terapię psychodynamiczną z elementami pracy ciałem i arteterapią. Prowadzi grupy arteterapeutyczne, łącząc wiedzę i doświadczenie z psychoterapii ze sztuką i ciałem. Od lat dokształca się w nurcie DMT, szukając rozwiązań w ciele i ruchu. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty interpersonalne, grupy i warsztaty arteterapeutyczne. Stara się być otwarta na człowieka i szuka języka, który jest jemu najbliższy. Od kilkunastu lat prowadzi swój ośrodek terapeutyczny w Warszawie.

Katarzyna Czerwonka

psychoterapeutka, wykładowca

Czytaj więcej

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, superwizorka RSPU,
psychoterapeutka w procesie certyfikacji, mgr stosowanej psychologii społecznej, mgr pedagogiki specjalnej. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową.
Jestem autorką licznych publikacji z zakresu psychoterapii, prowadzę szkolenia i warsztaty specjalistyczne. Szczególną wagę w swojej pracy przywiązuje do relacji terapeutycznej jako sposobu na doświadczenie korektywnej więzi.

mgr Małgorzata Kozak

wykładowca

Czytaj więcej

Psychoterapeutka z dyplomem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego po
czteroletnim szkoleniu. Tytuł magistra psychologii (specjalność – psychologia kliniczna)
zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada certyfikat specjalisty
psychoterapii uzależnień. Ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w
Dziedzinie Seksuologii kierowane przez prof. Marię Beisert. Jest członkinią Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych z zaburzeniami osobowości,
zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami nastroju. Zajmuje się również leczeniem
uzależnień.
Prowadzi Ośrodek Psychoterapii Krauthofera 35. Pracuje również w Gabinetach
Lekarskich „Medicor” w Poznaniu. Współpracowała z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu prowadząc staże terenowe dla studentów.

Jakub Bieniecki

wykladowca, kierownik merytoryczny ds. szkoleń dla oświaty.

Czytaj więcej
certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, profilaktyk, pedagog. Ukończył wiele szkoleń oraz treningów z zakresu psychoterapii integratywnej, a także psychoterapii psychoanalitycznej oraz gestalt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, głównie w obszarach: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, kryzysów życiowych, a także w psychoterapii par (wypalenie, kryzys, konflikty, zdrada, rozstanie). Na co dzień pracuje także w oświacie jako specjalista pedagog. Poza psychoterapią jego pasją jest wędkarstwo i gotowanie.

Katarzyna Zubik

pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta młodzieży

Czytaj więcej

OBRZAR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Pracuje z młodymi osobami, które:

 • Doświadczają trudności emocjonalnych (obniżony nastrój, smutek, lęk, bezsilność,
  niepokój, nie radzą sobie z wyrażaniem złości),
 • Doświadczają nadmiernego stresu,
 • Zmagają się z problemami szkolnymi, doświadczają kryzysu w relacjach rówieśniczych, z bliskimi osobami,
 • Borykają się z niskim poczuciem własnej wartości,
 • Doświadczają poczucia zagubienia oraz niezrozumienia,
 • Cierpią z powodu lęku, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości,
  Poszukują celu i sensu własnego życia,

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła również 2-letnie
Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz 4-letnie szkolenie psychoteraputyczne realizowane przez Krakowskiem Centrum Psychodynamiczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia z zakresu Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej realizowane w ramach „Niebieskiej Akademii Warszawaskiej”. Ukończyła szkolenie z zakresu realizacji programu korekcyjnego dla młodzieży
eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi realizowane przez Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM.

DOŚWIADCZENIE

Od 15 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt” z młodzieżą, która zmaga się z zaburzeniami zachowania, depresją, fobiami, trudnościami w relacjach rówieśniczych, zagrożonej wykluczeniem społecznym, ze względów emocjonalnych niemieszczącej się w masowej szkole. Przez wiele lat współpracowała z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie prowadziła grupy wsparcia, zajęcia warsztatowe, konsultacje indywidualne dla młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka. Prowadziła warsztaty umiejętności społecznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym księży Orionistów w ramach projektu „Odzyskani”.
Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Towarzystwie pomocy Młodzieży, prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne oraz terapię indywidualną.

Swoją pracę poddaje superwizji, stale doskonali swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz seminariach. W wolnych chwilach wędruje po górach i uwielbia uczyć się hiszpańskiego.

Daria Chmiel

socjoterapeutka,

Czytaj więcej

Nauczycielka, socjoterapeutka, dyrektorka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Aninie. W „Kącie” pracuje od 18 lat, przez połowę tego czasu łącząc funkcje kierownicze z prowadzeniem zajęć z języka polskiego.
Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką podyplomowych studiów
socjoterapeutycznych, studiów z zarządzania oświatą oraz podyplomowych gender studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi w przedziale wiekowym 13-21 lat,
zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami osobowości, zachowania, emocji, w trudnej sytuacji sytuacji edukacyjnej, osobistej, socjalnej, z osobami mającymi doświadczenia z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych lub już uzależnionymi.
Przez siedem lat prowadziła grupy socjoterapeutyczne w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach programu „Integracja dla samodzielności”, skierowanego do osób będących w pieczy zastępczej, w procesie usamodzielnienia.
Prowadziła warsztaty w szkołach ponadpodstawowych, dotyczące bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz profilaktyki HIV/Aids.
Na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego cyklicznie prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych, dotyczące trudności wychowawczych w placówkach oświatowych, skupiając
się nie tyle na teorii, co na realnych sytuacjach, jakie mogą spotkać w szkołach początkujących nauczycieli.
Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, poprzez udział w szkoleniach. Systematycznie bierze udział w superwizji.
Jako polonistka z zamiłowania lubi czytać. Lubi swoją pracę, i lubi swoich podopiecznych.
Ma nastoletnią córkę oraz psa, który podobno jest amstaffem.

Jarosław Greser

prawnik

Czytaj więcej

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Badacz
specjalizujący się w prawie nowych technologii, w szczególności regulacji technologii medycznych,
ochrony dany osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Stale współpracuje z firmami i osobami
indywidualnymi prowadzącymi psychoterapię oraz stowarzyszeniami psychoterapeutów w
rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych związanych z prowadzeniem praktyki.