Szkolenia dla profesjonalistów

Szkolenia

Działania ośrodka wykraczają poza leczenie pacjentów, ponieważ „Silva Rerum” pełni także funkcję edukacyjną dla profesjonalistów z różnych dziedzin. Doświadczeni i wciąż rozwijający swoje umiejętności terapeuci dzielą się swoją wiedzą poprzez szkolenia oferowane osobom, które na co dzień współpracują z dorosłymi oraz dziećmi dotkniętymi problemami ze zdrowiem psychicznym.

Oferta szkoleniowa:

Szkoła psychoterapii

Dotycząca najważniejszych metod terapeutycznych, a także nowatorskich podejść, jak na przykład psychokinoterapii.

Superwizja indywidualna i grupowa

Wsparcie profesjonalistów poprzez spotkania z superwizorem w celu omówienia trudności i mozliwości w procesie prowadzonej psychoterapii lub innych oddziaływań pomocowych

Szkolenia dla oświaty

Dla pedagogów oraz nauczycieli, ukierunkowane na pracę z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenia dla pomocy społecznej

Dla pedagogów oraz nauczycieli, ukierunkowane na pracę z dziećmi i młodzieżą.

Dla Ośrodków Pomocy Rodzinie, Komisji ds. Problemów alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, Domów Dziecka w tym pracowników socjalnych, pieczy zastępczej, kuratorów rodzinnych i sądowych, asystentów rodziny, a także pracowników WTZ, ŚdS, domów pomocy społecznej.

Szkolenia dla ochrony zdrowia

Specjalistyczne zajęcia dla pracowników systemu ochrony zdrowia.

Szkolenia dla służb mundurowych

Warsztaty, zajęcia oraz kursy opracowane dla żołnierzy, policjantów, strażaków i innych pracowników mundurowych.